Sekretess och policy för cookies – Still Active

Sekretess och policy för cookies

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sekretess och policy för cookies


***

1.     Omfattning av sekretess och policy för cookies

Denna sekretess och policy för cookies innehåller information om hur personlig användarinformation bearbetas.

Användare uppmanas att noggrant läsa igenom om sekretess och policy för cookies. Villkoren och eventuella ändringar i denna sekretess och policy för cookies måste accepteras för att kunna navigera i plattformen.

Sekretess och policy för cookies kan bli föremål för ständiga ändringar. Den version som publiceras på plattformen är den enda som kan betraktas som giltig och effektiv vid den tiden.

2.     Personlig information

Navigering på plattformen, beställningar och användning av tjänsterna och funktionerna, som erbjuds av plattformen, innebär alltså att plattformen samlar in och använder personuppgifter.

Under navigering får plattformen information om interaktionen mellan plattformen och användarens elektroniska enhet, inklusive till exempel IP-adressen som används för att ansluta till plattformen, olika detaljer om navigationssystemet och operativsystemet, typ av enhet som används av användaren, ett urval av de sidor som besöktes på plattformen, de sökningar som utförts och annan relevant data.

Sådana inledande steg för datainsamling består uteslutande av insamling och användning av personlig information som är absolut nödvändig för att användaren ska kunna navigera i plattformen eller göra detta mer effektivt, särskilt vad det gäller den design som är mottaglig.

Personliga uppgifter kommer också att begäras när användare registrerar sig på plattformen och/eller avslutar sina beställningar. Den andra etappen av denna datainsamling innefattar att samla in personuppgifter som anses nödvändiga eller användbara för att förbättra transaktioner och finansiella aktiviteter på plattformen.

Användare kan dessutom bjudas in till att lämna sina personuppgifter frivilligt för olika aktiviteter som utförs på plattformen av tredje part, som syftar till att använda dem för marknadsföring, bland annat genom att skicka ut nyhetsbrev, annonsreklam och även för att skapa profiler.

Om de inte går med på att deras personuppgifter används av orsaker som inte är kopplade till plattformens FUNKTION eller KÖP AV TJÄNSTER, kommer en SÅDAN ÅTERKALLELSE INTE ATT HA NÅGRA signifikanta konsekvenser. UNDER DESSA OMSTÄNDIGHETER, krävs samtycke för INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER, vilka behandlas mycket diskret.

Följaktligen kan arten av de förvärvade personuppgifterna variera beroende på funktionerna och de tillämpningar som används av användare och kunder på plattformen.

Personliga uppgifter kommer att lagras och användas enligt gällande lagar och inom en tidsram som anses lämplig beroende på av vilket skäl personuppgifterna ursprungligen samlades in och användes.

3.     Registeransvarig

Registeransvarig med avseende på personlig information (”Registeransvarig”) som samlas in och används av plattformen, inklusive webbplatsen www.stillactive.se, är Still Active GmbH, Rösslistrasse 12, 9056 Gais, Schweiz.

Meddelanden om sekretess och policy för cookies kan meddelas via e-post till: hello@stillactive.se

Behandlingen av personuppgifter sker inom den registeransvariges företags- och organisationsstruktur.

Personuppgifterna som samlas in och används för profilering och direkt marknadsföring kommer att lagras och användas endast när det anses nödvändigt och tills användaren återkallar sitt samtycke och i alla fall endast inom den tidsram som anges i de ursprungliga bestämmelserna och inom ramen för eventuella lagliga och administrativ bestämmelser. Vid slutet av lagringsperioden raderas den berörda personliga informationen eller görs anonym permanent.

Personuppgifter som samlats in kommer endast att kunna nås av de personer som har fått specifikt tillstånd för att göra det av den registeransvarige och av alla kontrollerade enheter som är inblandade i behandlingen av data, vilka särskilt utsetts som dataprocessorer av den registeransvarige.

4.     Utlämnade av personlig information

Registeransvarig kan med rimliga skäl avslöja, om det är lämpligt eller nödvändigt, personuppgifter till tredje part som är direkt involverade i utförandet av beställningarna, vare sig under försäljningen eller efter försäljningen. Dessa kan exempelvis omfatta säljare, kundserviceföretag, teknikleverantörer och andra som ingått avtal för ovanstående aktiviteter och med vilka dataprocessorn har skrivit nödvändiga avtal.

Registeransvarig kan också lämna ut information och personuppgifter om sådana upplysningar begärs av en administrativ eller rättslig myndighet och i allmänhet i alla fall som föreskrivs i lagen.

5.     Användarnas rättigheter avseende sina personuppgifter

Alla användare har rätt att få bekräftelse på insamling eller användning av personuppgifter från plattformen, även om användaren inte är registrerad.

Användare har rätt att:

  1. lägga till, ändra eller slutföra sin personliga information
  2. avbryta, anonymt ändra eller blockera sina personuppgifter om de bearbetas i strid med gällande lag.
  3. be om korrigering eller radering av personuppgifter eller för att begränsa behandlingen av deras personuppgifter;
  4. få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta.

Användare har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet för ett brott mot privatlivet.
Barn med barn under 16 år har inte rätt att uttrycka sitt samtycke till behandlingen av deras
personuppgifter. I sådana fall är behandlingen endast tillåten om informerat föräldra
samtycke ges.

Användare har rätt att motsätta sig, av legitima skäl, helt eller delvis behandlingen av sina personuppgifter för marknadsföring och reklamsyften, för marknadsundersökningar, för kommersiell kommunikation eller för profilering.

För frågor eller förfrågningar om personlig information kan användaren kontakta den registeransvarige på följande e-postadress: hello@stillactive.se

6.     Säkerhetsåtgärder

Plattformen antar de säkerhetsåtgärder som efterfrågas av gällande lag i syfte att säkerställa skydd av användarens personuppgifter, inklusive till exempel åtgärder för autentisering av enheten (vid behov), processer för att hantera autentiserings-uppgifter, auktorisationssystem, processer för att spara säkerhetskopior och för att hämta tillgång till data och system.Vidare behandlas personuppgifterna endast vid behov för de ändamål för vilka de samlades in och för vilka de därefter behandlades.

7. Cookies

Cookies är små strängar av text (”Cookies”) som plattformen eller tredje part som inte är ansluten till plattformen (”Tredje part”) skickar till användarens enhet, där de lagras för olika ändamål.

Vissa typer av cookies fungerar bara för att tillåta bläddring på denna plattform eller för att aktivera grundläggande funktioner, som i fallet med navigering, sessions- eller som funktionella cookies, som tillåter användaren att navigera baserat på ett antal utvalda kriterier, till exempel, föredraget språk eller de produkter som har valts ut för köp. Dessa definieras som ”Tekniska cookies”.

Att inaktivera tekniska cookies kan begränsa möjligheten att använda plattformen och att åtnjuta av dess funktioner eller de tjänster som erbjuds.

En annan typ av cookies är den så kallade ”Profilerande Cookie”, som används för att profilera genom behandling av användarens personuppgifter. Den berörda användarens förhandsgodkännande är strikt nödvändigt för användning av profilerande cookies och är alltid valfritt. Dessa cookies är inte absolut nödvändiga för att navigera på plattformen.

Plattformen använder cookies som inte tillåter någon typ av kontroll över användarens enhet och dessa installerar inte några program på användarens enhet.

Plattformen har inte tillgång till eller kontroll över cookies eller annan spårningsteknik som används av tredje part som är tillgänglig för plattformen och kan inte säkerställa att tredje part följer lagar om integritet.

 

8. Hur inaktiverar du cookies

 

Alla större webbläsare tillåter att man kontrollerar och inaktiverar cookies via deras inställningar

Tänk på att inaktivering av tekniska cookies kan utesluta eller försämra användningen av plattformen. För mer information, besök: http://www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.com.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.