Sekretess och policy för cookies - Still Active

Sekretess och policy för cookies

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sekretess och policy för cookies

 1. Omfattning av sekretess och policy för cookies
 2. Personlig information
 3. Registeransvarig
 4. Utlämnade av personlig information
 5. Användarnas rättigheter avseende sina personuppgifter
 6. Säkerhetsåtgärder
 7. Cookies
 8. Så här inaktiverar du cookies


*Version 05. Juni 2018*

1. Omfattning av sekretess och policy för cookies

Denna sekretess och policy för cookies innehåller information om hur personlig användarinformation bearbetas.

Användare uppmanas att noggrant läsa igenom om sekretess och policy för cookies. Villkoren och eventuella ändringar i denna sekretess och policy för cookies måste accepteras för att kunna navigera i plattformen.

Sekretess och policy för cookies kan bli föremål för ständiga ändringar. Den version som publiceras på plattformen är den enda som kan betraktas som giltig och effektiv vid den tiden.

2. Personlig information

Navigering på plattformen, beställningar och användning av tjänsterna och funktionerna, som erbjuds av plattformen, innebär alltså att plattformen samlar in och använder personuppgifter.

Under navigering får plattformen information om interaktionen mellan plattformen och användarens elektroniska enhet, inklusive: IP-adressen som används för att ansluta till plattformen, olika detaljer om webbläsaren och operativsystemet, typ av enhet som används av användaren, sidor som besöktes på plattformen, de sökningar som utförts och annan relevant data som används för att ge en bra användarupplevelse.

Sådana inledande steg för datainsamling består uteslutande av insamling och användning av personlig information som är absolut nödvändig för att användaren ska kunna navigera i plattformen eller göra detta mer effektivt, särskilt vad det gäller den design som är mottaglig.

Personliga uppgifter kommer också att begäras när användare registrerar sig på plattformen och/eller avslutar sina beställningar. Den andra etappen av denna datainsamling innefattar att samla in personuppgifter som anses nödvändiga eller användbara för att förbättra transaktioner och finansiella aktiviteter på plattformen.

Användare kan dessutom bjudas in till att lämna sina personuppgifter frivilligt för olika aktiviteter som utförs på plattformen av tredje part, som syftar till att använda dem för marknadsföring, bland annat genom att skicka ut nyhetsbrev, annonsreklam och även för att skapa profiler.

Följaktligen kan arten av de förvärvade personuppgifterna variera beroende på funktionerna och de tillämpningar som används av användare och kunder på plattformen.

Personliga uppgifter kommer att lagras och användas enligt gällande lagar och inom en tidsram som anses lämplig beroende på av vilket skäl personuppgifterna ursprungligen samlades in och användes.

Personlig data vi erhåller inkluderar:

 • Kontaktinformation (så som namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer eller andra adressuppgifter) för kunden i fråga eller kundens faktureringskontakt.
 • Information använd för att skapa ditt personliga användarkonto (användarnamn och lösenord)
 • Demografisk information (så som: kön, jobb/position/arbetssituation)
 • Fakturerings- och bankuppgifter (namn, faktureringsadress, kreditkortsdetaljer, bankdetaljer för information och köphistorik)
 • Platsdata (så som data levererad från din IP-adress, land och postnummer)
 • Din faktiska geoposition från din mobila enhet.
 • Klickströmsdata och annan information om dina onlineaktiviteter (så som information om dina olika enheter, webbläsarsteg och användarmönster), som vi får tillgång till genom dina cookies (kakor), beacons och liknande teknologi (se vår beskrivning av cookies och likande teknologi nedan);
 • Personlig information i forum, bloggar, eller recensioner som du uppgett och som vi kan nå från publika källor (så som sociala medie-källor)
 • Information relaterad till klassrums- eller onlineträning, vilket också inkluderar avklarade program och certifikat;
 • information nödvändig för att kunna ge support (kontaktdetaljer, chattservice, supportdetaljer och aktiviteteshistoria);
 • Personlig information i innehåll du lämnat över till oss (så som genom vår “kontakt”-tjänst eller vid användning av produkt eller tjänst) och;
 • annan personlig data vi får tillgång till genom vår tjänst.

Vänligen notera att överlämnande av information till oss är frivilligt. Om du väljer att inte ge oss viss information, kan konsekvensen bli att vi inte kan erbjuda dig vissa produkter eller tjänster, samt att det är möjligt att du inte kan använda vissa funktioner på vår plattform.

Hur vi använde personlig information

Vi använder information vi får för att:

 • Administrera och utföra våra produkter och tjänster (inkluderar: hemsidan och applikationer du registrerat dig för);
 • Processera och utföra ordrar länkade till våra produkter och tjänster, och för att hålla dig uppdaterad på din orderstatus;
 • hjälpa dig att genomföra en transaktion eller order, och ge kundsupport;
 • fakturera dig för dina produkter och tjänster du har köpt;
 • ge träning, support och konsulttjänster;
 • skapa och hantera ditt Still Active-konto;
 • Operera, utvärdera och förbättra vårt företag (till exempel genom att administrera, utveckla, och förbättra våra produkter och tjänster; hantera våra kommunikationssätt och kundrelationer; och föra bokföring, granskning, fakturering, balans- och resultataktiviteter);
 • genomföra dataanalys (så som efterforskning, trendanalys, finansiell analys och kundsegementering);
 • kommunicera med dig om ditt konto och dina ordrar (inklusive att skicka epost relaterat till din registrering, kontostatus, bokningsbekräftelser, förnyelse- och utgångsnotiser och annan viktig information);
 • genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (inklusive att skicka erbjudanden, tips, följa upp potentiella marknadsföringsidéer, genomföra marknadsefterforskning, bestämma och hantera effektivitetesgraden av våra marknadsföringskampanjer and hantera vårt varumärke);
 • kommunicera med dig om, och administrera till deltagande i, evenemang, program, erbjudanden och enkäter;
 • säkerställa din identitet, skydda ditt konto mot obehörig aktivitet eller utnyttjande av vår tjänst;
 • skydda mot, identifiera och förebygga bedrägeri och annan olaglig aktivitetet, anspråk och ansvar;
 • lyda och uppehålla relevanta industristandarder, kontraktsskyldigheter och våra policys;
 • Upprätthålla och förbättra säkerheten på vår plattform, produkter, tjänster, nätverkstjänster, informationsresurser och anställda; och
 • svara på dina förfrågningar.


Vi kan kombinera data samlad från dig med andra källor för att hjälpa oss att förbättra vår exakthet av vår marknadsföring och kommunikation, såväl för att hjälpa oss personalisera våra interaktioner med dig. Detta inkluderar kombination av personlig information vi får genom onlinekällor, med information vi får offline, såväl som annan information (så som referenslänkar), för de ovan beskrivna syftena. Vi kan anonymisera eller sammanställa personlig information för att använda den för de ovan beskrivna syftena, och för andra syften i den utsträckning lagen tillåter. Vi kan också använda personlig data för  andra syften som vi specificerar vid insamlingstillfället. Vi kommer att be om ditt samtycke för dessa utökade syften i enlighet med vad lagen kräver. Där rådande lag kräver, kommer vi att be om ditt samtycke för processering av din personliga information för direkta marknadsföringssyften.

3. Registeransvarig

Registeransvarig med avseende på personlig information (”Registeransvarig”) som samlas in och används av plattformen, inklusive webbplatsen www.stillactive.se, är Still Active AG, Roesslistrasse 12, 9056 Gais, Schweiz.

Meddelanden om sekretess och policy för cookies kan meddelas via e-post till: hello@stillactive.se

Behandlingen av personuppgifter sker inom den registeransvariges företags- och organisationsstruktur.

Personuppgifterna som samlas in och används för profilering och direkt marknadsföring kommer att lagras och användas endast när det anses nödvändigt och tills användaren återkallar sitt samtycke och i alla fall endast inom den tidsram som anges i de ursprungliga bestämmelserna och inom ramen för eventuella lagliga och administrativ bestämmelser. Vid slutet av lagringsperioden raderas den berörda personliga informationen eller görs anonym permanent.

Personuppgifter som samlats in kommer endast att kunna nås av de personer som har fått specifikt tillstånd för att göra det av den registeransvarige och av alla kontrollerade enheter som är inblandade i behandlingen av data, vilka särskilt utsetts som dataprocessorer av den registeransvarige.

4. Utlämnade av personlig information

Vi säljer inte eller avslöjar personlig information om dig, utom i tillfällen som tidigare beskrivits här eller då du gav ditt samtycke. Still Active kan dela din personliga data på följande särr:

 • Om delning av din data är nödvändig för att kunna förse dig med en produkt, service eller information du har bett om;
 • som en del av en gemensam säljkampanj eller för att vidarebefordra säljtjänster till våra samarbetspartners;
 • för att uppdatera dig om de senaste produkterna, mjukvaruppdateringarna, specialerbjudanden eller annan information vi tror att du kan vara intresserad av;
 • inom Still Active, vilket också inkluderar dotterbolag eller filialer) för de syften som beskrivits i denna sekretesspolicy;
 • med våra kunder och samarbetspartners för att informera dem om deras användares användning av vår tjänst (så som när en användare har fått krediter eller fullföljt en kurs);
 • med våra samarbetspartners vi har involverade i att ge tjänster i vårt ställe (så som betalningsgenomförande, orderslutförande, kundservice, kundrelationstjänster och dataanalys). Dessa tjänstföretag är kontraktuellt bundna att säkert lagra denna information och är hindrade från att använda eller visa sådan information de fått tillgång till på ett sätt som inte är nödvändig för den tjänst de utför för företaget, eller för att vara i enlighet med lagen;
 • med godkända Still Active samarbetspartners, för att kunna ge tjänster och produkter till dig; och
 • med våra gemensamma marknadsförings- och försäljningssamarbetspartners och andra företagssamarbetspartners som hjälper oss med affärsaktiviteter, för syftena beskrivna i denna sekretesspolicy.

Vi kan också delge personlig information om dig om (1) vi är tvungna eller tillåtna att göra det på grund av rådande lag, bestämmelser eller lagprocess (så som efter domstolsbeslut eller stämning), (2) till polisväsende eller andra statliga myndigheter för att lyda en hemul laglig frågan, (3) när vi bedömer att delgivning av informationen är nödvändig för att undvika fysisk skada eller finansiell förlust för Still Active, företagets användare eller allmänheten, som lagen föreskriver, (4) för att fastställa, utöva eller försvara våra legala rättigheter, och (5) i samband med en utredning av misstänkt eller fastställt brott, illegal aktivitet, säkerhet eller teknologiska problem.

Utöver detta, reserverar vi oss rättigheterna att dela information om dig  med relevanta tredjeparter i händelse av potentiell eller faktisk försäljning eller överlämning av en del av eller hela vårt företag eller tillgångar (vilket inkluderar även en sammanslagning, uppköp, samriskföretag, omorganisation, fråntagande, upplösning eller konkurs) eller annan affärstransaktion.

Vi kan också dela informationen på andra sätt för vilka vi bett om specifikt tillstånd vid informationsuppsamling, i enlighet med lagen.

5. Användarnas rättigheter avseende sina personuppgifter

Alla användare har rätt att få bekräftelse på insamling eller användning av personuppgifter från plattformen, även om användaren inte är registrerad.

Användare har rätt att:

 1. lägga till, ändra eller slutföra sin personliga information;
 2. avbryta, anonymt ändra eller blockera sina personuppgifter om de bearbetas i strid med gällande lag;
 3. be om korrigering eller radering av personuppgifter eller för att begränsa behandlingen av deras personuppgifter;
 4. få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta.


Användare har rätt att motsätta sig, av legitima skäl, helt eller delvis behandlingen av sina personuppgifter för marknadsföring och reklamsyften, för marknadsundersökningar, för kommersiell kommunikation eller för profilering.Användare har rätt att lämna in ett klagomål baserat på överträdelse av sekretesspolicyn till kompetent ansvarig myndighet. Barn under 16 år har inte rätt att godkänna användandet sin personliga information; i sådana fall, är användandet av personlig information enbart lagligt om målsman har gett tillåtelse. För frågor eller förfrågningar om personlig information kan användaren kontakta den registeransvarige på följande e-postadress: hello@stillactive.se

6. Säkerhetsåtgärder

Plattformen antar de säkerhetsåtgärder som efterfrågas av gällande lag i syfte att säkerställa skydd av användarens personuppgifter, inklusive till exempel åtgärder för autentisering av enheten (vid behov), processer för att hantera autentiserings-uppgifter, auktorisationssystem, processer för att spara säkerhetskopior och för att hämta tillgång till data och system.Vidare behandlas personuppgifterna endast vid behov för de ändamål för vilka de samlades in och för vilka de därefter behandlades.

7. Cookies

Cookies är små strängar av text (”Cookies”) som plattformen eller tredje part som inte är ansluten till plattformen (”Tredje part”) skickar till användarens enhet, där de lagras för olika ändamål.

Vissa typer av cookies fungerar bara för att tillåta bläddring på denna plattform eller för att aktivera grundläggande funktioner, som i fallet med navigering, sessions- eller som funktionella cookies, som tillåter användaren att navigera baserat på ett antal utvalda kriterier, till exempel, föredraget språk eller de produkter som har valts ut för köp. Dessa definieras som ”Tekniska cookies”.

Att inaktivera tekniska cookies kan begränsa möjligheten att använda plattformen och att åtnjuta av dess funktioner eller de tjänster som erbjuds.

En annan typ av cookies är den så kallade ”Profilerande Cookie”, som används för att profilera genom behandling av användarens personuppgifter. Den berörda användarens förhandsgodkännande är strikt nödvändigt för användning av profilerande cookies och är alltid valfritt. Dessa cookies är inte absolut nödvändiga för att navigera på plattformen.

Plattformen använder cookies som inte tillåter någon typ av kontroll över användarens enhet och dessa installerar inte några program på användarens enhet.

Plattformen har inte tillgång till eller kontroll över cookies eller annan spårningsteknik som används av tredje part som är tillgänglig för plattformen och kan inte säkerställa att tredje part följer lagar om integritet.

8. Hur inaktiverar du cookies

Alla större webbläsare tillåter att man kontrollerar och inaktiverar cookies via deras inställningar

Tänk på att inaktivering av tekniska cookies kan utesluta eller försämra användningen av plattformen. För mer information, besök: http://www.allaboutcookies.org eller http://www.youronlinechoices.com.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.