Invexhib Stockholm AB – Still Active
Invexhib Stockholm AB driver utställningen, Osynlig Utställning. När man besöker oss får man gå igenom 6 olika vardagsmiljöer i totalt mörker och upptäcka sin omgivning genom känsel, hörsel och luktsinne. Mörka delen tar ca 1 timme där man får instruktioner hela tiden från guiden. Andra delen är en 15 minuters introduktion till punktskrift där man kan prova på skriva sitt namn med punktskrift.

Våra aktiviteter

1 produkt