Invexhib Stockholm AB – Still Active
Invexhib Stockholm AB driver utställningen, Osynlig Utställning. När man besöker oss får man gå igenom 6 olika vardagsmiljöer i totalt mörker och upptäcka sin omgivning genom känsel, hörsel och luktsinne. Mörka delen tar ca 1 timme där man får instruktioner hela tiden från guiden. Andra delen är en 15 minuters introduktion till punktskrift där man kan prova på skriva sitt namn med punktskrift.

Våra aktiviteter

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.